Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024

Tin biển đảo ngày 31/12/2019: Chấm dứt khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

(VOH) - Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp.

Để tiếp tục nhanh chóng khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện các khuyến nghị của EC cũng như chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của Đoàn Thanh tra thuộc Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến vào giữa năm 2020, yêu cầu các Bộ, Ban, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển phải tiếp tục quán triệt, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu kỹ, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định  (IUU), đặc biệt là tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung khung pháp lý đảm bảo phù hợp với khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC và tình hình thực tiễn của Việt Nam.

 khai thác hải sản trái phép, vùng biển nước ngoài

Ảnh minh họa: VNN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành, nghề thuỷ sản, trong đó chuyển đổi một cách hợp lý từ khai thác sang nuôi trồng, đặc biệt là nuôi biển. Khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển Thuỷ sản cho giai đoạn tới, trên cơ sở đó xây dựng Đề án phát triển nuôi biển.

Các Bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm pháp luật về thủy sản, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban chỉ đạo quốc gia tại các văn bản liên quan, trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tập trung thực hiện các quy định liên quan về kiểm soát, giám sát tàu cá (MCS), truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU.

Tăng cường công tác phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, đặc biệt là trong công tác xử lý hành vi khai thác IUU.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh ven biển, và các Bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trong thời gian sớm nhất, cố gắng hoàn thành trước đợt thanh tra tiếp theo của EC.

Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các tàu cá xuất bến không đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang bị thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị an toàn hàng hải; đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ lao động tham gia vào hoạt động khai thác hải sản theo quy định của pháp luật về lao động. Trao đổi kịp thời với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về các tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Chỉ đạo hiệp đồng giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển để tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác IUU.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành và địa phương tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân về ranh giới hoạt động trên biển. Chủ động thu thập tài liệu, thông tin, chứng cứ về tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, kịp thời cung cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương để xử lý. Tăng cường công tác đấu tranh ngoại giao đối với các trường hợp tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, xử lý tại các vùng biển chồng lấn, tranh chấp.

Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý điểm các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, các tàu cá cố tình sử dụng biển số giả của nước ngoài để vi phạm vùng biển các nước.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng cường triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong thực tế; đặc biệt là các quy định liên quan chống khai thác IUU, khắc phục các khuyến nghị của EC; trong đó tập trung triển khai Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Căn cứ đặc thù nghề cá của địa phương, chủ động xác định các trường hợp có khả năng cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp tuyên truyền, vận động, phòng ngừa từ sớm; đảm bảo tiến độ lắp đặt thiết bị VMS, đánh dấu tàu cá theo quy định; khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để phục vụ cho công tác xử lý hành vi khai thác IUU; ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định.

Mua 1 tặng 15 - Thông điệp kêu gọi không tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã: Chiều nay 30/12, Tổ chức cứu trợ động vật hoang dã WildAid Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển CHANGE công bố chiến dịch “Mua 1 Tặng 15”

 

Xử lý kỷ luật nhiều lãnh đạo các Tổng công ty, công ty của TPHCM: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các cán bộ, đảng viên là Lãnh đạo của các Tổng Công ty, công ty của thành phố có thiếu sót, khuyết điểm, vi ...