Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tòa án nhân dân TP.HCM triển khai công tác năm 2014

    (VOH) - Chiều 24/02/2014, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013. Theo đó, có 8 tập thể và 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 20 cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tòa án nhân dân” theo quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

    Trước đó, Tòa án nhân dân TP đã tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Năm qua, ngành tòa án thành phố thụ lý gần 57.000 vụ, tăng hơn 2.400 vụ so với năm trước; giải quyết hơn 46.000 vụ, tỉ lệ giải quyết đạt hơn 80%.

    Trong năm 2014, Tòa án Nhân dân TP đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu do Tòa án nhân dân tối cao đề ra.

    Thanh Hùng