Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng công ty văn hóa Sài Gòn sơ kết 1 năm Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

    (VOH) - Ngày 24/5, Tổng Công ty văn hóa Sài Gòn hội nghị sơ kết 1 năm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

    Tập thể đơn vị đã xây dựng 4 tiêu chí cơ bản về chuẩn mực đạo đức để phấn đấu là: “tiết kiệm - chủ động - hợp tác - chia sẻ”. Qua đó, nhiều cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác; thực hiện những việc làm tốt thông qua cách cư xử các mối quan hệ xã hội, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tính chủ động trong công tác, ý thực tiết kiệm trong sinh hoạt và lao động sản xuất.

    Kết quả, đã có nhiều cá nhân có sáng kiến góp phần tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, nâng chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động. 31 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng là những điển hình tốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lao động giỏi và giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2011.

    Huệ Như