Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng hợp Quốc hội ngày 8/11/2010

  (VOH) - Hôm qua 8-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

  Lưu ý đến việc chưa thể sửa đổi Hiến pháp do  thời gian từ nay đến khi tổ chức bầu cử không còn nhiều, đa số ý kiến phát biểu bày tỏ sự đồng tình với phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật, theo đó chỉ sửa đổi, bổ sung những điều có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 3 cấp trong cùng một thời điểm sắp tới.  Liên quan đến số người ứng cử và số đại biểu được bầu, các đại biểu đề nghị quy định trong Luật số dư ít nhất là 2; thậm chí không nên dành trường hợp “bất khả kháng” cho Hội đồng bầu cử quy định. Như vậy công tác nhân sự cần phải được chuẩn bị rất tốt, nhưng có thế mới nâng cao được tính dân chủ trong công tác bầu cử…Luật nên quy định việc kê khai tài sản của người ứng cử sao cho thực chất, tránh hình thức và có chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi tranh cử bất hợp pháp, không công bằng.

  Cũng trong phiên làm việc chiều qua, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2011. Trong phần thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhiều đại biểu đồng tình với đề xuất của Chính phủ về việc thực hiện miễn, giảm thuế trong 10 năm: (2011-2020) cho nhiều đối tượng sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chỉ nên miễn, giảm cho giai đoạn 5 năm, sau đó tổng kết, sửa đổi toàn diện và ban hành một đạo luật chung về chính sách thuế đối với đất đai (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Đại biểu Trần Văn Kiệt (Vĩnh Long) có ý kiến cho rằng trước mắt có thể tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, song về lâu dài, cần thiết phải thu thuế vì về nguyên tắc, đã sử dụng tài nguyên đất đai thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy, trong thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, bên cạnh những kết quả tích cực cũng phát sinh tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai như sử dụng kém hiệu quả, bỏ hoang hóa đất tại một số địa phương… Đại biểu Trần Văn Kiệt nói :

  Cuối buổi chiều qua Quốc hội đã tán thành và thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế -xã hội năm 2011, với  mục tiêu phát triển kinh tế năm 2011 tăng từ 7-7,5%.... Với đa số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và các nhóm mục tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường… Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.


  Thành Sang