Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  (VOH) - Sáng 29/12, Ủy ban MTTQ Tp.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

  Thông qua cuộc vận động, những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, quan liêu lãng phí đã phát huy tính hiệu quả trong đại bộ phận cán bộ và quần chúng nhân dân. Nhất là việc cưới, việc tang, lễ hội đã tránh được hiện tượng xa xỉ, lãng phí. Đặc biệt năm 2010 là năm thực hiện chủ đề về "xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”, nhiều cán bộ lãnh đạo và Đảng viên đã có những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, nêu cao tinh thần gương mẫu trong học tập và nỗ lực làm theo.
  Trong 4 năm, hệ thống Mặt trận Thành phố đã tổ chức trên 1.500 lớp học tập quán triệt, tuyên truyền nội dung cuộc vận động, thu hút trên 40 ngàn lượt người tham gia gồm nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tu sĩ các tôn giáo, dân tộc….
  Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UB MTTQ TP Dương Quan Hà nhận định: Qua 4 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã lan tỏa sâu rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên trong hoạt động của hệ thống Mặt trận TP. Biểu dương 142 tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông Dương Quan Hà khẳng định:


  Thanh Hùng