Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng kết chương trình “Trái tim hồng-Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn” năm 2010

    (VOH) - Hôm qua, Thành Đoàn Tp HCM đã tổng kết chương trình “Trái tim hồng-Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn” năm 2010.

    Chương trình đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.700 người dân và hỗ trợ 11 bệnh nhân kinh phí chữa bệnh hiểm nghèo. Chương trình “Trái tim hồng-Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn” được tổ chức đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên công nhân Tp trong việc tham gia các hoạt động công tác xã hội vì cộng đồng và chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

    Minh Hiệp

    .