Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng kết hoạt động tham vấn năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010

  (VOH) - Chiều qua, 31/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Tp HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tham vấn năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010.

  HTML clipboard

  Đến dự có đại diện các Sở - Ngành, Quận - Huyện và một số chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Khoa học xã hội thành phố. Bà Phạm Phương Thảo - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND Tp chủ trì Hội nghị.

  Năm 2009, nội dung tham vấn của thành phố tập trung lấy ý kiến người dân và các đơn vị Sở Ngành về 2 vấn đề chính; về quy hoạch, quản lý quy hoạch và chuyên đề thực hiện nếp sống văn minh đô thị . Nhìn chung, hoạt động tham vấn trong năm qua đã thể hiện được vai trò giám sát của HĐND Tp, đã tạo được nguồn thông tin đa chiều cho HĐND trước khi Ban hành các Quy định, Nghị quyết, đồng thời phát huy được quyền làm chủ của nhân dân . Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều mặt hạn chế chưa phát huy hết vai trò của hoạt động này.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp  ý kiến sôi nỗi, đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tham vấn. Nhiều đại biểu tán thành phương án là cần phải tiếp xúc với dân tại nơi cư trú và tổ chức tham vấn đối với từng nhóm nhỏ. Đại biểu Ung Thị Xuân Hương - Phó Giám đốc Sở tư Pháp thì cho rằng hoạt động tham vấn của thành phố trong 2 năm qua còn mang nặng tính giám sát tại các Sở Ngành, vai trò của người dân chưa lớn trong các Quyết nghị của TP. Hội nghị cũng nhìn nhận một trong những hạn chế trong hoạt động tham vấn trong thời gian qua là chưa làm tốt khâu chuẩn bị. Vì vậy trong thời gian tới việc xác định đối tượng và nội dung tham vấn sẽ được xem xét đúng mức.

  Năm 2010, thường trực các Ban của HĐND Tp đưa ra 3 vấn đề với 15 công cụ tham vấn, các vấn đề đó là: quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em và hoạt động của đại biểu HĐND Tp trong quá trình thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường trên địa bàn Tp. Tuy nhiên bà Phạm Phương Thảo gợi ý thêm nội dung cần lấy ý kiến người dân hiện nay là việc thu phí xe vào trung tâm thành phố, thu phí vỉa hè. Phát biểu tại Hội nghị, Bà Phạm Phương Thảo - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP nhấn mạnh: những mặt làm được trong công tác tham vấn ở Tp trong thời gian qua là rất nổi trội. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hoạt động tham vấn trong thời gian tới thì có nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Bà Phạm Phương Thảo cho biết:

               

  Thoại Diễm