Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM phúc tra phường không còn hộ nghèo đầu tiên theo chuẩn mới

    (VOH) - Phường 15, quận 11 đã trở thành phường đầu tiên được TPHCM tiến hành phúc tra phường không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm.

     Đây là địa bàn hoàn thành chương trình Giảm nghèo Tăng hộ khá giai đoạn III sớm 4 năm và có nền tảng hỗ trợ cho các hộ dân rất tốt. Do vậy, bước sang giai đoạn 2014 – 2015, phường 15, quận 11 đã nhanh chóng giúp 16 trường hợp dưới chuẩn 16 triệu đồng/người/năm thoát nghèo. Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo – Tăng hộ khá TPHCM cho biết, đợt phúc tra đầu tiên này sẽ làm cơ sở để các địa bàn khác đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2014 – 2015.

    Lê Nguyễn