Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Từ 1/7/2011 tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

  Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tổ chức tổng điều tra nông thôn, nghiệp và thủy sản năm 2011 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; thiết lập căn cứ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

   

   Ảnh minh họa

  Nội dung điều tra bao gồm 3 vấn đề: Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô, năng lực sản xuất, tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; tác động của sản xuất tới môi trường; phát triển kinh tế trang trại; vai trò của phụ nữ...trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

  Thực trạng nông thôn: thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn cũng như thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Thông tin về cư dân nông thôn: điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích lũy và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

  Cũng theo Quyết định của Thủ tướng, để thực hiện cuộc tổng điều tra này, sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp bao gồm: Ở Trung ương, thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương với nhiệm vụ xây dựng phương án tổng điều tra trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Tổ chức điều tra thí điểm để rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra.

  Ở địa phương, thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra ở 3 cấp: tỉnh, huyện và xã để tổ chức và chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra tại địa phương mình.

  Riêng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện trở lên được thành lập Tổ thường trực giúp việc do cơ quan thống kê cùng cấp chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

  Đối với các quận, thành phố trực thuộc tỉnh và các phường, thị trấn, chỉ thành lập BCĐ Tổng điều tra đối với những đơn vị có tỷ lệ hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm trên 30% tổng số hộ trên địa bàn của từng đơn vị. Các đơn vị không thành lập Ban Chỉ đạo thì do Chủ tịch UBND quận, thành phố, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo; phòng thống kê, cán bộ thống kê làm nhiệm vụ thường trực.

  Thời gian thực hiện thu thập số liệu của cuộc tổng điều tra lần này là 30 ngày, bắt đầu từ 1/7 đến 30/7/2011 đến 30/7. Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12/2011. Kết quả chính thức công bố vào quý III năm 2012.

  VOH