Từ 18/2, điều chỉnh giao thông công trường Quách Thị Trang, Quận 1

(VOH) – Sở GTVT TP cho biết từ 18/2 sẽ tổ chức lại giao thông các tuyến đường tại khu vực công viên Quách Thị Trang, quận 1.

Công trường Quách Thị Trang, quận 1. Hình: internet

Việc này để phục vụ thi công (giai đoạn 1) nhà ga Bến Thành thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên.

Theo đó, trên đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ đường Yersin đến đường Trần Hưng Đạo) cấm các loại xe lưu thông, xe dân cư trong khu vực. Lộ trình lưu thông thay thế: Trần Hưng Đạo → Yersin → Phạm Ngũ Lão.

Trên đường Yersin, Quận 1, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Phạm Ngũ Lão tổ chức 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Phạm Ngũ Lão. Lộ trình lưu thông thay thế: Phạm Ngũ Lão → Nguyễn Thái Học → Trần Hưng Đạo → Yersin.

Cũng trên đường Yersin, Quận 1, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Thị Hồng Gấm tổ chức 1 chiều xe ôtô theo hướng lưu thông từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Thị Hồng Gấm. Lộ trình lưu thông thay thế: Yersin → Lê Thị Hồng Gấm → Ký Con → Trần Hưng Đạo.

Còn đoạn từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến đường Phạm Ngũ Lão: Cấm dừng xe và đậu xe từ 6 giờ đến 22 giờ.

Trên đường Ký Con (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Thị Hồng Gấm), Quận 1, tổ chức 1 chiều xe ôtô theo hướng lưu thông từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến đường Trần Hưng Đạo. Lộ trình lưu thông thay thế: Trần Hưng Đạo → Yersin → Lê Thị Hồng Gấm → Ký Con.

Ngoài ra, cũng cấm dừng xe và đậu xe từ 6 giờ đến 22 giờ trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ công trường Quách Thị Trang đến đường Yersin), và đường Calmette (đoạn từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến đường Trần Hưng Đạo), Quận 1.

Phương Nguyệt