Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tuyên dương Người cán bộ công đoàn của chúng tôi

    (VOH) - Ngày 8/8/2010, Công đoàn các Khu chế xuất-Khu công nghiệp Tp tổ chức lễ tuyên dương 57 chủ tịch công đoàn cơ sở đạt danh hiệu là:”Người cán bộ công đoàn của chúng tôi.”

    Đây là  kết quả bình chọn của 145.000 đoàn viên công đoàn và công nhân lao động  trong tổng số hơn 3000 cán bộ công đoàn thuộc 661 công đoàn cơ sở ở  các Khu chế xuất-Khu công nghiệp Tp.  Ông Nguyễn Huy Cận-chủ tịch Liên đoàn lao động Tp cho rằng:” Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” là danh hiệu có giá trị tinh thần rất lớn dành cho những cán bộ công đoàn chuyên trách và bán chuyên trách  đã toàn tâm toàn ý chăm lo cho cho hoạt động công đoàn , nắm vững kiến thức pháp luật , có kỹ năng thương lượng vì quyền lợi của công nhân lao động, được người lao động tín nhiệm”. Được biết, Công đoàn các Khu chế xuất-Khu công nghiệp TP hiện đã xây dựng được 30 cán bộ công đoàn chuyên trách tại các doanh nghiệp. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam vừa qua, có 3 cán bộ công đoàn chuyên trách vinh dự được nhận giải thưởng 28/7 và 7 chủ tịch công đoàn cơ sở được Liên đoàn lao động Tp trao tặng danh hiệu:” Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp TP.

    Mỹ Trang