Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuyên dương những điển hình học tập Bác

  (VOH) - Liên đoàn Lao động Quận 3, ngày 15/5, tổ chức tuyên dương 216 công nhân lao động điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo 5 tiêu chí, chuẩn mực đạo đức “Tiết kiệm - chủ động - hợp tác - chia sẻ - trách nhiệm” trong giai đoạn từ 2011 đến 2013.

  Đây là kết quả được bình chọn từ 643 công đoàn cơ sở trong tổng số 21.665 lượt công nhân viên chức lao động đăng ký thực hiện. 

  Từ học tập Bác, công nhân lao động quận 3 đã tích cực lao động sáng tạo, làm nên 1.248 công trình thi đua đã đăng ký, hoàn thành 791 sáng kiến, làm lợi 2,4 tỷ đồng. Cũng trong 3 năm qua đã có 5.864 công nhân lao động được nâng bậc thợ./.

   

  Mỹ Trang