Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động

    (VOH) - Liên đoàn lao động TPHCM vừa cho biết sẽ phát hành 50.000 cuốn tài liệu hỏi đáp về Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn đến tận các KCX-KCN TP và các doanh nghiệp có đông công nhân lao động thuộc các quận Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh…

    Đây là hoạt động nằm trong  kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với công nhân viên chức lao động  nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người sử dụng lao động khu vực ngoài quốc doanh . Mục đích của việc làm này là góp phần  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.

    Mỹ Trang