Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vận động hơn 1.300 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo

  VOH) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động vì người nghèo TPHCM tổ chức hội nghị “Nâng cao hiệu quả cuộc vận động Vì người nghèo giai đoạn 2015-2020” vào sáng 6/8.

  Trong 15 năm qua, Quỹ vì người nghèo thành phố đã vận động được hơn 1.342 tỷ đồng để xây tặng hơn 24.200 căn nhà tình nghĩa, 3.350 căn nhà tình thương, trao tặng 395.000 suất học bổng và 900 phương tiện đi lại cho người nghèo.

  Cuộc vận động “Vì người nghèo” tại TPHCM có nhiều mô hình như: đảng viên giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, mô hình vận động các doanh nghiệp trực tiếp đỡ đầu, hỗ trợ người nghèo, mô hình giảm nghèo gắn với chăm lo học chữ và học nghề của hộ nghèo.

  Thành phố hiện còn 2,43% hộ nghèo và gần 3% hộ cận nghèo và đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp để sớm hoàn thành chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn khoảng 2% vào cuối năm nay.

  Lệ Loan