Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội

    (VOH) - Hôm qua 6/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết cả nhiệm kỳ của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII. Hội nghị nhằm ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND các tỉnh, thành để có thêm thông tin, cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XII, sẽ trình kỳ họp thứ 9 - kỳ họp cuối cùng của QH khóa XII diễn ra vào cuối quý I/2011.

    ảnh: daidanbieu

    Nhiều ý kiến thống nhất về QH khóa XIII tới đây cần được tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với QH, tạo cơ sở để QH thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đầy đủ hơn, tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Ông Trần Đình Đàn _ Chủ nhiệm Văn phòng QH_ Phó Trưởng ban chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 12 nhấn mạnh:


    Hoàng Mai