Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ CC-VC TPHCM đáp ứng yêu cầu theo mô hình Chính quyền đô thị

    (VOH) - Bắt đầu từ tháng 6/2014, UBND TPHCM sẽ triển khai thực hiện đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - ông Lê Hoài Trung cho rằng, việc thi tuyển như thế sẽ khắc phục được tình trạng cán bộ "sắp hàng", "sống lâu lên lão làng" tồn tại bấy lâu nay. Thậm chí sẽ khắc phục được sự trì trệ, sức ỳ trong công tác lãnh đạo của một số công chức, viên chức quản lý. Đây là một bước trong đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức mà thành phố đã và đang triển khai đến năm 2015. Cụ thể nội dung đề án thi tuyển này ra sao? Phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc phỏng vấn với ông Lê Hoài Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.    Thi tuyển công chức tại TPHCM. Ảnh: PLO

    Quốc Dũng