Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 75 suất học bổng ITEC dành cho VN hàng năm

    (VOH) - Tối 24/9, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ đã tổ chức ngày ITEC 2010 của Ấn Độ tại VN.

    ITEC là chương trình hợp tác kinh tế kỹ thuật của Ấn Độ được thực hiện từ năm 1964 với vai trò của một chương trình hỗ trợ dành cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, gia tăng các nguồn lực tài chính và chuyển giao công nghệ.

    Tại VN, mỗi năm Ấn Độ dành 75 suất học bổng ITEC với các khóa học chuyên về công nghệ thông tin, tiếng Anh, quản lý tài chính, nông nghiệp, công nghệ môi trường và công nghệ sinh học.

    Thùy Linh