Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bắt buộc các trường xây dựng và công bố chuẩn đầu ra

  (VOH) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục ĐH xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH. Theo đó, chuẩn đầu ra nhằm công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường để người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng biết và giám sát.

  HTML clipboard

  Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu chuyên môn của từng ngành đào tạo, các trường phải xây dựng huẩn đầu ra của ngành đào tạo ở mỗi trình độ bao gồm các nội dung sau: tên ngành đào tạo, trình độ đào tạo, yêu cầu về kiến thức bao gồm tri thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp; yêu cầu về kỹ năng bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm; yêu cầu về thái độ: phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc; vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp; khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường; các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.

  Việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra là yêu cầu bắt buộc, là cam kết của các trường về năng lực và chất lượng đào tạo để xã hội giám sát, vì vậy, căn cứ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng tổ chức triển khai xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho từng ngành, từng trình độ đào tạo ngay trong học kỳ II năm học 2009 - 2010.

  Thuỳ Linh