Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chuyển giao 24 đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ

    (VOH) - Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức chuyển giao kết quả nghiên cứu 24 đề tài, dự án cho 16 đơn vị phục vụ nhu cầu quản lý chuyên ngành, triển khai vào hoạt động sản xuất của người dân địa phương, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp...

    Từ nay cho đến năm 2015, Sở tiếp tục triển khai các chương trình đã triển khai trước đây như vi mạch, an ninh thông tin, chống ngập, giảm ùn tắc giao thông, chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp, đổi mới công nghệ và sản phẩm công nghiệp công nghệ cao./.

     

    Thanh Xuân