Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Công đoàn ngành Giáo dục TP Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”

  (VOH) - Hôm qua 24/11, Công đoàn ngành Giáo dục TP tổ chức sơ kết 3 năm cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

  Trong 3 năm qua, công tác tuyên truyền cuộc vận động được triển khai đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và lao động trong ngành với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua cuộc vận động, ngành giáo dục TP chủ trương thay đổi tư duy về phương pháp giảng dạy, có ý thức tổ chức kỷ luật chống quan liêu tham nhũng tiêu cực trong giáo dục, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thiện bản thân cho từng giáo viên…. Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của cuộc vận động trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Hùng - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP nhấn mạnh:


  Cũng trong ngày hôm qua, Công đoàn ngành Giáo dục TP đã tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” giai đoạn 2005- 2010. Sau 5 năm thực hiện, cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên tập thể sư phạm trong việc chấp hành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và đơn vị đang công tác trong dạy và học.

  Thế Anh

  .