Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cuộc thi “Chìa khóa tri thức” năm 2013 dành cho học sinh - sinh viên TPHCM

  (VOH) - Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM vừa triển khai cuộc thi “Chìa khóa tri thức” 2013 với chủ đề “Chủ quyền biển đảo Việt Nam” dành cho tất cả học sinh - sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

  Cuộc thi “Chìa khóa tri thức” năm 2013 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong học sinh -  sinh viên thành phố về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; giúp học sinh - sinh viên khám phá, tích lũy kiến thức về biển đảo để tăng thêm lòng yêu quê hương đất nước. Đồng thời, cuộc thi tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam.

  Cuộc thi diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 3/11/2013 tại Nhà văn hóa Sinh viên theo hình thức thi trả lời nhanh, thi hùng biện .

  Mọi thông tin đăng kí tham dự cuộc thi, liên hệ Phòng Khoa học Giáo dục Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM.

  Minh Hiệp