Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • ĐHQG TP.HCM tổng kết hoạt động thường niên 2013

    (VOH) - Ngày 26/12, Đại học quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị thường niên tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2013 và triển khai hoạt động năm 2014.

    Năm 2013, Đại học quốc gia TP.HCM tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến lược 2011-2015 với kết quả nổi bật là nhân rộng mô hình đào tạo theo chuẩn CDIO cho 17 chương trình đào tạo trong các trường thuộc hệ thống, Quỹ phát triển kết nối với hơn 30 doanh nghiệp thành đạt, huy động nguồn thu trên 100 tỉ đồng phục vụ công tác phát triển Đại học quốc gia TP.HCM, mở rộng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo theo chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm...

    Năm 2014, ĐHQG TP.HCM xác định chủ đề hoạt động là chất lượng đại học đặt trọng tâm vào việc tạo sự thay đổi rõ rệt về chất lượng đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng lộ trình cụ thể tăng nhanh tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư; mở rộng liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới…

    Thùy Trang