Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Diễn đàn “Đoàn viên, học sinh THPT học tập và làm theo lời Bác”

    Chiều 28/11, Ban thường vụ Quận Đoàn 3 đã đăng cai tổ chức diễn đàn “Đoàn viên, học sinh THPT Tp học tập và làm theo lời Bác”.

    Tại diễn đàn, đại diện các đoàn trường đã giới thiệu các mô hình, giải pháp hay của trường mình về việc học tập và làm theo lời Bác. Điển hình như: mô hình tủ sách Hồ Chí Minh của đơn vị trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; CLB Phát thanh, kể chuyện Bác Hồ của đơn vị trường THPT Lê Qúy Đôn. Ngoài ra, các bạn đoàn viên, học sinh THPT còn tích cực tham gia thảo luận xung quanh các vấn đề: sự cần thiết của việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; vai trò của cán bộ Đoàn trong việc thực hiện cuộc vận động.

    Mỹ Hương