Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đổi mới sáng tạo của Thụy Điển thúc đẩy công nghệ sạch toàn cầu

    (VOH) – Ngày 11/11, tại TPHCM, Đại sứ quán Thuỵ Điển và Trung tâm tư vấn Sentech VietNam đã phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu đổi mới sáng tạo của Thụy Điển thúc đẩy công nghệ sạch toàn cầu.

     Nội dung hội thảo xoay quanh thực trạng và nhu cầu công nghệ sạch xử lý môi trường của Việt Nam, công nghệ sạch trong sản xuất năng lượng tái tạo, sáng tạo ở Thụy Điển về môi trường, các sáng tạo trong xử lý chất thải, sản xuất khí Biogaz, sản xuất nước sạch bằng năng lượng mặt trời.v.v.

     

    Nguyễn Thắng