Gia hạn xác minh tiêu cực tại Sở Y tế Đắk Lắk

(VOH) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 1940 chỉ đạo lần thứ hai về việc “báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo vi phạm, tiêu cực tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk".

Theo công văn số 1940, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chặt chẽ Đoàn thanh tra liên ngành tiến hành việc thanh tra nghiêm túc, khách quan và “báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo vi phạm, tiêu cực trong đấu thầu thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2016”.

Ảnh: TPO

Vào tháng 10/2015, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi UBND tỉnh lần thứ nhất, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xác minh, làm rõ các dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng về việc đấu thầu mua thuốc và trang thiết bị y tế tại tỉnh Đắk Lắk và xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2015.