Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị tập huấn “Hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp”

  (VOH) - Sáng 19/11, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tp.HCM đã phối hợp cùng Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên Tp tổ chức Hội nghị tập huấn “Hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp” tại Thành Đoàn TP.

  HTML clipboard

  Buổi tập huấn diễn ra trong hai ngày 19-20/11/2010 giới thiệu 5 chuyên đề: Công tác dự báo Nguồn nhân lực, cách tổ chức thực hiện Sàn giao dịch việc làm; đề án “Hỗ trợ Thanh niên học nghề tạo việc làm”; Công tác tổ chức thực hiện nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội; Quỹ hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp và chuyên đề Xây dựng thương hiệu cá nhân. 

  5 chuyên đề này nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho cán bộ Đoàn - Hội cơ sở, cán bộ phụ trách công tác vốn tại đơn vị và các  Thanh niên đang vay vốn từ nguồn vốn “Qũy hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp”  để lập nghiệp.


  Mỹ Hương