Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội thảo “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến, sáng chế của nhà nông”

  (VOH) - Ngày 19/3, Cục sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ TPHCM tổ chức hội thảo “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến, sáng chế của nhà nông”.

  Tại hội thảo, ông Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và công nghệ đã báo cáo tóm tắt về tình hình nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Theo đó, số lượng các phát minh, sáng chế, sáng tạo kỹ thuật tại TPHCM không ngừng tăng lên theo từng năm. Từ năm 1980 đến 1990, trung bình thành phố có khoảng 8 đơn vị nộp đăng ký công nhận bằng phát minh, sáng chế; giai đoạn 2000 – 2005 đạt khoảng 88 đơn/năm; và từ năm 2006 đến 2011 trung bình đạt 125 đơn/năm. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, thống kê của Sở Khoa học và công nghệ cũng cho thấy, nguồn vốn đầu tư cho các dự án, đề tài liên quan đến lĩnh vực này chỉ đạt từ 3 đến 4 tỷ mỗi năm, với khoảng 53 đề tài được nghiệm thu.

  Theo nhìn nhận của ông Đức, số lượng sáng kiến chủ yếu thuộc lĩnh vực cải tiến các tiến bộ cơ khí đơn giản, dễ chế tạo, sản xuất thủ công, giá thành thấp. Bên cạnh đó, phạm vi áp dụng còn mang tính địa phương, vùng miền rất nhỏ hẹp…

  Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng: hiện nay các nghiên cứu, sáng kiến của các cá nhân, doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp còn rất nhiều nhưng chưa được nắm bắt một cách đầy đủ.

  Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ nói:

  Hữu Nghị