Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện

    (VOH) - Tại hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu vào sáng nay, đa số lãnh đạo các Sở khoa học và công nghệ khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đều cho rằng sau một thời gian triển khai, hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở vẫn còn yếu và thiếu.

    Lý do là thiếu kinh phí và cán bộ chuyên trách cũng như nhận thức về vai trò về khoa học công nghệ tại các quận huyện còn thấp, doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư về khoa học công nghệ. Để nâng cao hoạt động khoa học công nghệ cơ sở, các tỉnh đề nghị nên tập trung vào việc nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ của lĩnh vực nông nghiệp cụ thể là giống cây trồng và vật nuôi. Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu đạt loạt tốt. Tích cực tập huấn để địa phương hiểu rõ tầm quan trọng của khoa học kinh tế trong phát triển kinh tế xã hội.


    Thanh Xuân