Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo "Tổ chức quản lý nhà nước và quản lý trực tiếp các trường học thuộc phạm vi trách nhiệm của TP theo hệ thống ngành dọc"

    (VOH) - Cũng trong sáng hôm qua, Sở GD - ĐT TP tổ chức Hội thảo góp ý về đề án “Tổ chức quản lý nhà nước và quản lý trực tiếp các trường học thuộc phạm vi trách nhiệm của TP theo hệ thống ngành dọc”.

    HTML clipboar

    Theo đó, dự kiến chuyển toàn bộ các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo hiện nay thuộc UBND Quận, huyện về Sở GD - ĐT TP quản lý trực tiếp và không tổ chức Phòng GD - ĐT ở 24 quận huyện; giao Sở GD - ĐT nhiệm vụ quản lý tài chính và tổ chức cán bộ viên chức giáo dục toàn ngành. Đề án này nhằm đảm bảo điều hành, quản lí giáo dục thống nhất tập trung vào Sở GD - ĐT, tinh gọn bộ máy và đơn giản thủ tục hành chính, phù hợp với đặc điểm quản lý đô thị không tổ chức HĐND Quận huyện.


    Thùy Trang