Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khai mạc ngày hội phát triển giáo dục TP năm 2010: Đến năm 2020, Giáo dục TP hội nhập khu vực và Quốc tế

    (VOH) - Trong các ngày 24-27/6, Ngày hội phát triển giáo dục TP năm 2010 do Sở GD - ĐT TP sẽ diễn ra Nhà thi đấu Phú Thọ. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc vào sáng qua, ông Huỳnh Công Minh - Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: “Đến năm 2020, Giáo dục TP sẽ hội nhập khu vực và quốc tế.”

    HTML clipboar

    Theo lộ trình, từ năm 2011 - 2020, TP thực hiện xoá trường yếu kém, nhân rộng mô hình trường tiên tiến và hoàn chỉnh hệ thống giáo dục tiên tiến dựa trên nghị định 49 của chính phủ cho phép TP tổ chức trường chất lượng cao. Giải pháp được đặt ra là tiếp tục xây dựng mạng lưới trường lớp tăng gấp đôi hiện giờ nhằm kéo giảm sỉ số mỗi lớp, tăng thời lượng học 2 buổi/ ngày, trang thiết bị trường học đảm bảo yêu cầu dạy học cá thể. Ngoài ra, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên nhằm chuyển đổi cách dạy theo số đông, áp đặt từ chương sang dạy học theo hướng cá thể và hoàn thiện chuẩn mực đánh giá theo hướng dạy cá thể và dạy người.

    Thuỳ Trang