Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khánh thành “Thư viện số lưu động - Bánh xe tri thức”

    (VOH) - Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và Quỹ Quốc tế Singapore đã tổ chức khánh thành “Thư viện số lưu động - Bánh xe tri thức” vào ngày 15/5.

    Thư viện số lưu động gồm ba khu vực, kệ để sách với hơn 15.000 đầu sách, bàn để máy tính và tivi xem phim. Thư viện sẽ lưu động đến các trường phổ thông, 56 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM để phục vụ người dân và thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên của dự án sẽ hướng dẫn học tiếng Anh, trao đổi ngoại khóa kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức cho những người làm công tác thư viện tại Việt Nam.

    Minh Hiệp