Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM hoạt động theo hướng nông nghiệp đô thị chất lượng cao

    (VOH) - Qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã phát triển thành một Khu kinh tế kỹ thuật, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, huy động các nguồn lực khoa học công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đây còn là nơi tập trung lực lượng sản xuất hiện đại, kết hợp sản xuất kinh doanh với nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao, phát triển nông nghiệp Công nghệ cao, gây dựng tiềm lực về công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho vùng Đông Nam bộ và Nam Bộ, cũng như cả nước.

    Nghiên cứu phát triển giống nông sản giá trị cao tại Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: TTXVN

    Xung quanh về những đề xuất về cơ chế, chính sách đối với Tp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Phóng viên Lệ Loan đã phỏng vấn ông Trần Phước Dũng, Trưởng ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Tp.HCM.


    Lệ Loan