Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kiến nghị nâng tỷ lệ trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ

  (VOH) - Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân TP đã có buổi khảo sát tình hình hoạt động của Sở Khoa học Công nghệ TPHCM vào sáng 20/8.

  Kiến nghị nâng tỷ lệ trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ hơn 10% lợi nhuận trước thuế. Ảnh: TTXVN

  Theo báo cáo của Sở, trong giai đoạn 2008 -2012 đã triển khai được 590 đề tài, dự án, trong đó, nguồn kinh phí đầu tư từ doanh nghiệp trong giai đoạn này là 65,5 tỷ đồng so với tổng kinh phí chi từ ngân sách là 231,6 tỷ đồng chiếm 28%.

  Hiện có 1.600 doanh nghiệp đã được tư vấn giải pháp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, phát triển tài sản trí tuệ.

  Nhân buổi làm việc này, Sở Khoa học Công nghệ TPHCM cũng kiến nghị thay đổi một số điều trong chính sách phát triển khoa học công nghệ theo hướng xã hội hóa. Cụ thể, cần nâng tỷ lệ trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ hơn 10% lợi nhuận trước thuế, cần có cơ chế đặc thù về phát triển công nghệ cao nhằm thúc đẩy phát triển nguồn lực đầu tư từ xã hội.  

  Thanh Xuân