Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập công đoàn giáo dục Việt Nam

    (VOH) - Sáng 22/7, công đoàn ngành giáo dục TPHCM tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (22/7/1951-22/7/2014), hơn 300 cán bộ công đoàn trong ngành giáo dục TPHCM qua các thời kỳ đã cùng tham dự.

    Nét nổi bật của hệ thống công đoàn giáo dục Việt Nam là luôn đảm bảo tính khoa học, kế hoạch và mang đặc trưng nghề nghiệp sâu sắc. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, công đoàn giáo dục Việt Nam đã biết chọn và đưa ra các cuộc vận động, các phong trào quần chúng rộng lớn để giáo dục và xây dựng đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành như: cuộc vận động tự học tự rèn, mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, kỷ cương tình thương trách nhiệm, xã hội hóa giáo dục, dân chủ hóa trường học, phong trào thi đua hai tốt: dạy tốt học tốt, giỏi việc trường đảm việc nhà…góp phần khơi dậy và động viên tinh thần lao động sáng tạo, lương tâm nghề nghiệp của đội ngũ, bồi dưỡng xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục. Riêng công đoàn ngành giáo dục TPHCM, kế thừa vừa phát huy truyền thống của công đoàn Việt Nam và công đoàn giáo dục Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, kiện toàn tổ chức từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi thu hút đông đảo đoàn viên, giáo viên người lao động toàn ngành tham gia. Công đoàn ngành giáo dục TPHCM liên tục là đơn vị vững mạnh xuất sắc, đón nhận huân chương lao động hạng Ba, hạng Hai do chủ tịch nước trao tặng cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua từ trung ương đến thành phố. Toàn ngành hiện có 84.000 đoàn viên với 1661 công đoàn cơ sở trường học. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục TPHCM cho biết: “Các cấp công đoàn ngành giáo dục TPHCM không ngừng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đại diện, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và lao động. Trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015 mà trọng tâm là triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW của ban chấp hành trung ương đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo”.

    Dịp này, có 39 cán bộ công đoàn ngành giáo dục được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng và 79 cán bộ công đoàn trong toàn ngành được tuyên dương người cán bộ công đoàn của chúng tôi cấp trên cơ sở.

    Mỹ Trang