Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lễ ký kết liên tịch bồi dưỡng tay nghề, thi nâng bậc thợ điện công nghiệp cấp TP năm 2010

    (VOH) - Chiều 1/7/2010, diễn ra lễ ký kết liên tịch giữa Liên đoàn lao động TP và trường cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng về việc tổ chức bồi dưỡng tay nghề, thi nâng bậc thợ điện công nghiệp và hội thi bàn tay vàng nghề điện công nghiệp cấp TP năm 2010.

    HTML clipboard

    Đối tượng tham gia bồi dưỡng và thi tay nghề là đoàn viên công đoàn và công nhân trực tiếp sản xuất đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế . Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng sẽ đảm trách việc bồi dưỡng lý thuyết lẫn thực hành với các nội dung: điện kỹ thuật-an toàn điện -đo lường điện, máy điện, mạch điều khiển, điện tử công nghiệp và tự động hóa cho công nhân.

    Mỹ Trang