Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm học 2012-2013: Dự kiến hoàn thành đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi

  (VOH) Sáng 17/8, Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM tổ chức tổng kết bậc học mầm non năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2012-2013.

  Trong năm học vừa qua, quy mô trường lớp mầm non đã tăng 70 trường, đáp ứng chỗ học cho 300.000 trẻ (trong đó trẻ nhà trẻ đi học là 40%, trẻ mẫu giáo đi học là 95%), toàn ngành có 76 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỉ lệ 10%). Trẻ 5 tuổi đến trường đạt 98%, đã có 6 quận - huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

  Phấn đấu hoàn thành phổ cập mầm non trong năm học 2012-2013. Ảnh minh họa

  Bên cạnh kết quả đạt được, bậc mầm non còn gặp khó khăn về sĩ số học sinh/lớp tại nhiều quận - huyện vùng ven còn cao, vẫn còn tồn tại nhiều nhóm - lớp mầm non tư thục có số học sinh và số lớp vượt quá quy mô cho phép.

  Trong năm học mới 2012-2013, bậc học mầm non xác định hoàn thành đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững; củng cố và mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, từng bước hội nhập với giáo dục mầm non trong khu vực.

  Thùy Trang