Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát hiện dư lượng khánh sinh hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

    (VOH) - Đã phát hiện 3 mẫu cá và 2 mẫu tôm thương phẩm có dư lượng kháng sinh hạn chế sử dụng Quinolones. Đó là kết luận của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ qua công tác kiểm soát dư lượng các chất độc hại trên vật nuôi thủy sản ở khu vực Nam bộ trong tháng 9 vừa qua.

    5 mẫu bị phát hiện thuộc 5 cơ sở nuôi là: hộ bà Nguyễn Thị Huệ ở Phú Tân-An Giang; hộ ông Triệu Văn Ri ở thành phố Vị Thanh-tỉnh Hậu Giang; cơ sở nuôi Nguyễn Văn Trinh ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; cơ sở nuôi Huỳnh Văn Chiến ở Trà Cú-Trà Vinh và cơ sở nuôi Lâm Văn Hội ở Ô Môn-Cần Thơ.

    Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ đã hướng dẫn ngành nông nghiệp các tỉnh thông báo cho các cơ sở sơ chế, chế biến những lô nguyên liệu có nguồn gốc từ các hộ trên không xuất khẩu sản phẩm. Đồng thời, Cơ quan này cũng đề nghị Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp khắc phục.


    Trường Duy