Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012

  (VOH) - Sáng 2/3, Ban tuyên giáo Thành Ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

  Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

  Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo: năm 2011 công tác giáo dục lý luận chính trị ở các cấp của Đảng bộ thành phố đạt được những kết quả quan trọng, hầu hết cấp ủy các cấp coi trọng việc đổi mới phương thức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước với những hình thức phong phú, sinh động. Năm 2011, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ thành phố đã mở hơn 14.000 lớp các loại với trên 970.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự. Từ hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở các cấp đã giúp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, năng lực điều hành quản lý của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở...

  Trong phương hướng nhiệm vụ thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2012 tập trung các nội dung: tổ chức triển khai học tập và quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, trong đó tập trung nghị quyết lần thứ tư khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cần xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên trách, báo cáo viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, góp phần thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị năm 2012./.   

  Minh Hiệp