Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trung tâm truyền thông- giáo dục sức khỏe TP tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong năm 2010

  (VOH) - Sáng 28/1, trung tâm truyền thông - giáo dục sức khỏe TP đã tổng kết công tác đơn vị trong năm .

  HTML clipboardNăm 2009 vừa qua, trung tâm truyền thông - giáo dục sức khỏe TP đã thực hiện rất nhiều công việc liên quan đến nhiệm vụ chính của trung tâm cụ thể như xây dựng mạng lưới truyền thông tại các bệnh viện và trung tâm chuyên khoa, cùng mạng lưới tại quận, huyện, phường - xã, chỉ đạo quản lý giám sát, hỗ trợ mạng lưới, chủ trì các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật giúp ích cho người dân trong lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe, thực hiện bản tin sức khỏe hàng tháng, đồng thời phối hợp với các kênh truyền thông phổ biến các chương trình sức khỏe đến với cộng đồng.

  Về truyền thông cho cá nhân, năm qua, trung tâm đã tổ chức tham vấn và giải đáp y học về AIDS, ma túy và các vấn đề sức khỏe khác cho hơn 4.000 lượt người, thiết lập đường dây nóng rất có hiệu quả trong việc tư vấn về dịch cúm A H1N1.
   

  Nhất Hương