Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Vai trò của công đoàn giáo dục các cấp trong việc tổ chức thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

    (VOH) - Ngày 10/02, tại Tp. HCM, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo Vai trò của công đoàn giáo dục các cấp trong việc tổ chức thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Tham dự hội thảo là đại diện công đoàn giáo dục các tỉnh -thành khu vực phía Nam.

    Tại hội thảo, phần lớn ý kiến của các đại biểu cho rằng để đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam trước hết phải đổi mới những vấn đề sau: Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy, cơ chế chính sách đãi ngộ đội ngũ giáo viên, …Trong đó vai trò công đoàn giáo dục các cấp góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam thể hiện việc đẩy mạnh và phát huy chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đội ngũ trong ngành, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, đổi mới căn bản và toàn diện công tác quản lý, tham gia góp ý xây dựng các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, bảo đảm đời sống của nhà giáo bằng chính tiền lương nghề dạy học, chính sách nhà giáo đãi ngộ và tôn vinh để đội ngũ nhà giáo tâm huyết với nghề dạy học.

    CTV Nguyễn Yên