Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xây dựng mô hình trường học mới giúp học sinh tích cực

    (VOH) - Sáng nay 11/10, đại diện giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục thuộc 15 tỉnh thành phía nam tham dự tập huấn xây dựng “Mô hình trường học mới trên cơ sở các mô hình kinh nghiệm của Việt Nam” do Vụ GD Tiểu học ( Bộ GD - ĐT ) tổ chức. Ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học nhận định xây dựng mô hình trường học mới theo điều kiện của từng địa phương là rất cần thiết.

    Bởi lẽ, giáo dục tiểu học đang tồn tại bất cập về việc học quá tải, giáo viên vẫn lệ thuộc vào sách, học sinh còn thụ động, ít thực hành, ít sáng tạo… Trong khi đó, mục đích của giáo dục tiểu học là hình thành cơ sở nhân cách, kĩ năng cơ bản, phát huy tính tích cực của HS  chứ không phải là “nhồi nhét” kiến thức chuyên sâu. Các yếu của trường học mới trong việc thực hiện đúng mục đích giáo dục đã có mặt ở Việt Nam thông qua các dự án lớp ghép, dự án tiểu học bạn hữu, phong trào xây dựng trường học thân thiện - học…, tuy nhiên chưa đồng bộ và hệ thống. Do vậy, ông Thành đề nghị các địa phương dựa trên nhữngdự án đã tham gia để vận dụng các yếu tố mới vào trường tiểu học, còn Bộ chỉ quản lí chuẩn kiến thức và kĩ năng chứ không can thiệp sâu vào hoạt động thực tiễn:


    Thùy Trang