Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Triều cường trên sông Sài Gòn khả năng cao nhất vào 22/3: Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp

  (VOH) - Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều.

  Mực nước cao nhất ngày 18/03, tại một số trạm chính như sau:

  Sông

  Trạm

  Hmax (m)

  Xu thế

  Tiền

  Tân Châu

  1,32

  Đang lên

  Tiền

  Mỹ Thuận

  1,25

  Đang lên

  Hậu

  Châu Đốc

  1,46

  Đang lên

  Hậu

  Cần Thơ

  1,23

  Đang lên

  Sài Gòn

  Phú An

  1,33

  Đang lên

  Cảnh báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 22-23/03/2019.

  Mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Mực nước tại các trạm như sau:

  Sông

   

  Trạm

  Hmax (m)

  So sánh với

  cấp báo động

  Cấp độ rủi ro thiên tai ngập lụt do triều cường

  Tiền

  Tân Châu

  1,50

  -

  -

  Tiền

  Mỹ Thuận

  1,46

  -

  -

  Hậu

  Châu Đốc

  1,63

  -

  -

  Hậu

  Cần Thơ

  1,48

  -

  -

  Sài Gòn

  Phú An

  1,51-1,55

  Trên BĐ3 0,01-0,05m

  Cấp 3

  Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

  Minh Hiền