Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 7: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 21...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 21

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 21

Khi đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ là 0,3A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng đế quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4m thì có điện trở là 2Ω

Đáp án và lời giải

Điện trở của cuộn dây là

Chiều dài cuộn dây là

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 21
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 21