Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 7: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 21...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 21

Xem thêm

Đề bài

Bài C4 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 21

Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu, có chiều dài là L1 và L2. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu của mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ tương ứng là I1 và I2. Biết I1 = 0,25.I2, hỏi L1 dài gấp bao nhiêu lần L2?

Đáp án và lời giải

Ta có: I1 = 0,25I2

Hai dây dẫn cùng được đặt vào hiệu điện thế U, áp dụng định luật Ôm ta được:

Vì điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài của dây nên

 

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 21