Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 12»Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôga...»Bài 1: Lũy Thừa

Bài 1: Lũy Thừa

Lý thuyết bài Lũy thừa môn toán 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa lũy thừa và căn

2. Một số tính chất của lũy thừa

3. Một số tính chất của căn bậc n

Đang cập nhật

Tác giả: VOH

Bài 2: Hàm Số Lũy Thừa