Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 70% dân số trưởng thành có tài khoản ngân hàng vào năm 2020

  (VOH) - Sáng 02/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện “Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế” (gọi tắt là Đề án 1726).

  Ảnh minh họa - Nguồn: BNews

  Cả nước hiện có gần 9.800 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, gần 17.000 ATM, 223.000 điểm chấp nhận thẻ (POS), trên 60 tổ chức tín dụng áp dụng internet banking, 35 tổ chức tín dụng sử dụng mobile banking.

  Sản phẩm dịch vụ ngân hàng phát triển đa dạng phong phú, có sản phẩm đã bắt kịp trình độ hiện đại của thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn thách thức như: tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng còn khiêm tốn, gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn dồn lên vai hệ thống ngân hàng, mức độ tiếp cận dịch vụ của dân cư và doanh nghiệp chưa đồng đều theo khu vực địa lý cũng như quy mô kinh doanh.

  Đề án 1726 xác định các mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2020 như: 70% dân số trưởng thành có tài khoản tại các ngân hàng, có ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch/100.000 dân số trưởng thành; phát triển khoảng 30.000 máy ATM, có khoảng 15% số chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng mở tại địa bàn nông thôn...

  Hà An