028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin kinh tế

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

(VOH) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343.330 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 1.133.500 tỷ đồng; Thu từ dầu thô là 23.200 tỷ đồng; Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu là 178.500 tỷ đồng; Thu viện trợ là 8.130 tỷ đồng.

 Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
 Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.687.000 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 477.300 tỷ đồng; Chi trả nợ lãi là 110.065 tỷ đồng; Chi viện trợ là 1.600 tỷ đồng; Chi thường xuyên là 1.036.730 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 25.505 tỷ đồng; Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 100 tỷ đồng; Dự phòng ngân sách nhà nước là 34.500 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, bằng khoảng 4%GDP, bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng; Bội chi ngân sách địa phương 24.800 tỷ đồng.

Quyết định cũng nêu rõ dự toán chi ngân sách trung ương của từng bộ, cơ quan trung ương theo từng lĩnh vực chi và những nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương năm 2021. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải có dự toán chi cao nhất là 60.785 tỷ đồng, sau đó là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 46.371 tỷ đồng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 34.791 tỷ đồng...

Để thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, gắn với định hướng phát triển trong từng thời kỳ, đảm bảo tính bền vững, an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Xem chi tiết tại đây: 1927-BTC.PDF