Các nước xuất khẩu dầu thống nhất cắt giảm sản lượng xuống 10%

Tin liên quan