Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giảm giá vé tàu Sài Gòn - Nha Trang dịp Tết dương lịch

    Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy thêm nhiều mác tàu tuyến Sài Gòn-Nha Trang như SNT3/4, SNT5/6, SNT7/8...trong dịp Tết dương lịch 2018 sắp tới, các ngày từ 28.12-2.1.2018.

    Trong thời gian này, đoàn khách đi từ 10 - 50 người tính giá vé bằng 96% giá vé hiện hành; từ 51 - 100 người tính bằng 94% giá vé hiện hành; từ 101 người trở lên, giá vé chỉ còn bằng 92% giá vé hiện hành.

    Giảm giá vé tàu Sài Gòn - Nha Trang dịp Tết dương lịch

    VOH Online