Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm thấp nhất 10 năm qua

Tin liên quan